Skal lejer betale vandafledningsafgift?

Det kommer an på hvad der står i lejekontrakten. Normalvis betaler lejer

vandafledningsafgiften da det jo er lejers vand der bliver ledt til

rensningsanlægget og bliver renset. Mange udlejere foretrækker at

lejeren betaler a' conto og udregne differencen ved for eksempel årets

udgang.