Må man køre fuld på cykel?

I følge færdselsloven er det ulovligt at køre fuld på cykel. Fra

færdselslovens §54, stk. 2 til 3:

Stk. 2: Et motordrevet køretøj må endvidere ikke føres eller forsøges

ført af nogen, som på grund af sygdom, svækkelse, overanstrengelse,

mangel på søvn, påvirkning af opstemmende eller bedøvende midler eller

af lignende årsager befinder sig i en sådan tilstand, at han eller hun

er ude af stand til at føre køretøjet på fuldt betryggende måde.

Stk. 3: Cykel, hestekøretøj eller hest må ikke føres eller forsøges

ført af nogen, der af de grunde, der er nævnt i stk. 2, eller som

følge af påvirkning af spiritus befinder sig i en sådan tilstand, at

han er ude af stand til at føre køretøjet eller hesten på betryggende

måde.

Så du må ikke køre på cykel, hvis du befinder dig i en sådan tilstand,

at det ikke kan ske på betryggende måde.

tags: alkohol cyklist

Lignende indlæg