Hvor stor en andel af de danske arbejdstagere er medlem af en fagforening?

I Danmark er flertallet af arbejdstagere fagligt organiseret. Cirka 80

procent af alle danske arbejdstagere er medlem af en fagforening, hvis

arbejde er at sørge for at medlemmerne har de bedst mulige vilkår på

deres arbejdsplads. Der findes fagforeninger for alle fag, samt for

privatansatte, offentligt ansatte og selvstændige.