Hvor meget er en kubikmeter vand?

En meter er længden af den vej lys gennemløber i det tomme rum i løbet

af tiden 1/299.792.458 sekund, defineret af det Internationale Bureau

for Mål og Vægt.

En kubikmeter(m³) er et rummål, der svarer til volumenet af en terning

med en sidelængde på en meter. Da både kubikmeter og liter er rummål,

kan man nemt konvertere fra det ene til det andet. En kubikmeter svarer

til 1000 liter.