Hvor meget er en kubikmeter vand?

En meter er længden af den vej lys gennemløber i det tomme rum i løbet af tiden 1/299.792.458 sekund, defineret af det Internationale Bureau for Mål og Vægt.

En kubikmeter(m³) er et rummål, der svarer til volumenet af en terning med en sidelængde på en meter. Da både kubikmeter og liter er rummål, kan man nemt konvertere fra det ene til det andet. En kubikmeter svarer til 1000 liter.


Skrevet af Jannich Brendle tirsdag, 14 september 2010 I kategorien Ikke kategoriseret

social