Hvad betyder PS?

PS kommer fra det latinske udtryk post scrīptum, der betyder efter

teksten. Begrebet bruges i dagligdagen mest i breve, hvor P.S. angiver

en fodnote - selv om det også er normalt at bruge P.S. hvis man har

glemt at skrive noget information tidligere i brevet.

tags: forkortelser

Lignende indlæg