Forskel på bier og hvepse!

Der er stor forskel på bier og hvepse og om sommeren er det en rigtig

god ide at kunne kende forskel på dem.

Bier er af natur meget fredelige og de stikker kun hvis de føler at de

må forsvare dem selv eller deres bo. Hvis du bliver stukket af en bi, er

det som regel fordi du er kommet til at klemme den, for eksempel ved at

træde på den med bare tæer, imens den samler pollen på grænplænen.

Bier er lette at kende på deres lidt uldne kroppe, samt selvfølgelig

deres sorte og gule striber. En bi kan kun stikke en gang, fordi dens

brod har modhager. Det er derfor at brodden bliver siddende i huden hvis

man bliver stukket. Når en bi har stukket, dør den kort tid efter.

En hveps - som faktisk hedder en gedehams - har en tynd, glat og aflang

krop, men gule og sorte striber som er meget tydeligere end på bien. I

Danmark er her to typer gedehamse, en almindelig gedehams som normalt

bliver omkring 1.5cm lang og en lidt mere sjælden, men også noget større

gedehams på cirka 2.5cm længe. Hvis man holder frokost udendørs om

sommeren kan man hurtigt få besøg af hvepse og det er fordi de spiser

rigtig mange forskellige ting - også kød! En hveps kan, modsat en bi,

stikke flere gange, da hvepsens brod er glat.

Brumbasser - som så faktisk hedder humlebier - kan, modsat almindelig

overbevisning, godt stikke. Det gør den dog meget sjældent for det er et

utrolig roligt gemyt. Humlebier er utrolig nemme at kende på deres store

tykke kroppe, som er lidt uldne - samt deres summelyd når de kommer

flyvende. Humlebier boer i huller i jorden.

tags: allergi biologi

Lignende indlæg